Informace o obci Čečovice

Několik informací o obci Čečovice

Obec Čecovice /něm. Zetschowitz/ rozložená kolem rozsáhlého rybníka se nachází cca 4,5 km severozápadně od městečka Staňkov. Dominantami této dnes již polozapomenuté vsi v domažlickém regionu, je unikátní gotický kostel sv. Mikuláše, který byl r. 1999 prohlášen za národní kulturní památku a manýristicky ovlivněný ranně barokní trojkřídlý zámek s pozůstatky tvrze. Písemné prameny zachycují existenci vsi až po polovině 14. století, ale lze zde oprávněně předpokládat starší sídelní strukturu.

zámek Čečovice


Kostel s. Mikuláše Čečovice
Zástavba vsi je přízemní, polopatrová i patrová, vesměs se štítovou orientací, pocházející převážně z období kolem roku 1900. Na katastru obce se dále nachází někdejší vrchnostenský hospodářský dvůr, 2 sochy sv. Jana Nepomuckého a zděná výklenková kaple.

Okolní svažitá krajina je zemědělského charakteru, s téměř nezatížením životním prostředím. Obec se 68 stálými obyvateli má dnes horší dopravní obslužnost zajišťovanou linkovými autobusy a nejbližší stanicí Českých drah ve Staňkově.


Zde - odkaz na stránky obce Čečovice »